Vision Summit, Challenge Summit, Integration Summit:

Een serie van drie internationale corporate events waarin, na een fusie, de nieuwe bedrijfsstrategie in een co-creation proces ontwikkeld is.

Under the StArs

Hoe informeer en motiveer je 800 medewerkers die opnieuw een diploma, het StAr Certificaat, moeten halen.

Opening Innovation Centre

Op Wereldvoedseldag hebben we de opening van een Dairy Innovation Centre in Wageningen gebruikt om drie challenges aan de orde te stellen.